תשובות רבי משה יהודה עבאס

שמואל גליק

196.00 שמואל גליק

חמודות מצרים – ב

מכון שוקן למחקר היהדות-JTS, ירושלים תשפ"א (2021) כרך א': 594 עמודים; כרך ב':

462 עמודים; עברית, כריכה קשה מסת"ב כרך א: 978-965-456-072-6 כרך ב: 978-965-456-073-3 תשובות רבי משה יהודה עבאס

יוצאות לאור לראשונה במהדורה מדעית בשני כרכים

, מתוך כתבי יד שהשתמרו בספריית הבודליאנה שבאוקספורד. מהדורה זו כוללת מדור להשוואת שינויי נוסח בין כתבי היד, מבוא רחב על המחבר, על תשובותיו ויצירותיו האחרות ועל חכמים מבני חוגו

. המחבר, רבי משה יהודה עבאס, תלמידו של ר' יוסף מטראני, חכם מלא דעת וחכמת השיר, חי ופעל במצרים במאה הי"ז. חלק מכתביו עדיין ספון בגנזי הספריות

, וחלקם אבד מן העולם. עיון בתשובותיו והתכתבויותיו עם חכמי דורו פותח צוהר לעולמם של חכמים בקהילות שאלוניקי, קושטא ורשיד ומאפשר לקורא להתחקות אחר שיח תורני ייחודי.

כמות